Kaj je električna energija? Odgovor je odvisen od tega, kdo ga podaja. Vsem pa je skupno naslednje: električna energija je najbolj čista končna oblika energije, ki jo potrebujemo prav vsi. Z njo si osvetljujemo, se grejemo, poganjamo stroje itd. Je torej eden temeljev civilizacije in sodobnega načina življenja. Poleg hrane in pitne vode bo prav električna energija krojila način življenja v prihodnosti. Zagotavljanje električne energije z lastnimi proizvodnimi viri je in bo eden temeljev suverenosti vsake države.

ZAGON PLINSKIH BLOKOV

Zainteresirano javnost obveščamo, da je za potrebe terciarne regulacije dne 7.7. 2015 prišlo do vključitve plinskih blokov PB1, PB2 v EES. Oba bloka sta bila uspešno zagnana in sinhronizirana v omrežje v skladu z zahtevami sistemskega operaterja. Ob tem se je pokazalo, da sta obe plinski enoti v dobrem tehničnem stanju in pripravljena za nadaljno podporo EES.

Energetski objekt

TET v likvidaciji je s parnim blokom in dvema plinskima blokoma največji energetski objekt v Zasavju.

Dolgoletna tradicija

Prve kilovatne ure električne energije so bile v Trbovljah proizvedene v začetku prejšnjega stoletja, že davnega leta 1906.

Zmogljivost

Zmogljivost parnega bloka je 125 MW, obeh plinskih blokov skupaj pa 63 MW.